کــــار آفرینــــ بلاگــــ

بلاگیــــ برایــــ امروزیــــ ها

وب سایت Twitter  برای خیلی از کاربران قابل دسترسی نیست !!

وب سایت Twitter برای خیلی از کاربران قابل دسترسی نیست !!

 

وب سایت Twitter  برای خیلی از کاربران قابل دسترسی نیست !!

 

عجیب به نظر میاد ولی وب سایت توییتر دچار مشکل فنی شده و خیلی از کاربران مثل خود ما به آن دسترسی ندارند.
اگر سعی کنید از طریق براوزر به وب سایت Twitter.com بروید با Error مواجه شده که به شما می گوید مشکلی پیش آمده و توییتر در دست تعمیر است .
البته , برنامه های موبایل و TweetDeck که مخصوص دسترسی این وب سایت هستند و سایر قسمتهای توییتر مانند مرکز پشتیبانی به درستی کار می کنند.
ما سعی کردیم تا با این وب سایت ارتباطی بر قرار کنیم و در صورت دریافت خبری از آن برای شما پستهایی خواهیم گذاشت.