کــــار آفرینــــ بلاگــــ

بلاگیــــ برایــــ امروزیــــ ها

بیشتر از 4 میلیارد نفر تا پایان سال 2015 به اینترنت دسترسی نخواهند داشت

بیشتر از 4 میلیارد نفر تا پایان سال 2015 به اینترنت دسترسی نخواهند داشت

 

بیشتر از 4 میلیارد نفر تا پایان سال 2015 به اینترنت دسترسی نخواهند داشت

 

کمیسیون خطوط داده پهن سازمان ملل (United Nations Broadband Commission) گزارش سال 2015 خود را که 100 صفحه شامل توضیحات و گرافهای مختلف از آمارهای مرتبط با اتصالات به شبکه جهانی اینترنت است را منتشر کرده است.
در گزارش امسال اعلام شده است که بیشتر از 121 کشور در ارائه دسترسی موبایل به اینترنت اشباع شده اند و گسترش این شبکه ها در این 121 کشور به ارائه تکنولوژی 4G و تشویق کاربران به استفاده از سرویس ها و پلتفرم های پرداخت موبایلی وابسته است.
دسترسی به اینترنت در کشورهای پیشرفته به حد اشباع رسیده است . تقریبا بیشتر از 82 درصد جمعیت در کشورهای پیشرفته به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند.
گزارشی مشابه در سال 2011 هدف را بر این گذاشته بود که تا سال 2015 بتوان 60 درصد جمعیت کره زمین را به اینترنت متصل کرد اما طبق گزارش سال 2015 به نظر می آید که این تعداد کاربر شبکه اینترنت تا سال 2021 وجود نخواهند داشت.
دلیل این امر گسترش با تاخیر در کشورهای در حال توسعه است. آمار نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه تقریبا 34 درصد از خانوار به اینترنت دسترسی دارند. تا پایان سال 2015 هنوز 57 درصد از مردم از دسترسی به اینترنت محروم خواهند ماند که با توجه به تخمین جمعیت کنونی زمین این تعداد در حدود 4 میلیارد نفر خواهد بود.

پروژه های بزرگی همانند پروژه Internet.org توسط Facebook و Project Loon توسط گوگل به دنبال رسیدن به این هدف هستند تا به واسطه آن تعداد افراد بیشتری به اینترنت دسترسی داشته باشند.

 

با ما در مقالات دیگر کارآفرین بلاگهمراه باشید.

شما می توانید با استفاده از لینک های زیر این مطلب را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.